"Грижейки се за щастието на другите,
ние намираме своето."
-ПЛАТОН
"Грижейки се за щастието на другите,
ние намираме своето."
-ПЛАТОН

Република България е разположена в Югоизточна Европа и Североизточната част на Балканския полуостров. Столица гр.София.

Република България е член на Европейския съюз.

При извършване на международни осиновявания се прилагат следните нормативни документи:

1. Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на
международното осиновяване/Хагска конвенция/;

2. Кодекс по международно частно право;

3. Семеен кодекс на Р България;

4. Наредба №2/2014г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международни осиновявания и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации;

5. Наредба №3/2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието в Р България;

6. Законодателството уреждащо международните осиновяванията в приемащата държава.

Свържете се с нас

Намерете ни на картата

Асоциация Виктория © 2022 . Всички права запазени.