"Грижейки се за щастието на другите,
ние намираме своето."
-ПЛАТОН
"Грижейки се за щастието на другите,
ние намираме своето."
-ПЛАТОН

Република България е разположена в Югоизточна Европа и Североизточната част на Балканския полуостров. Столица гр.София.

Република България е член на Европейския съюз.

Контакти

Валерия Колмакова-Премянова
Надя Динчева
Виктория Премянова

Асоциация Виктория © 2022 . Всички права запазени.