"Грижейки се за щастието на другите,
ние намираме своето."
-ПЛАТОН
"Грижейки се за щастието на другите,
ние намираме своето."
-ПЛАТОН

Република България е разположена в Югоизточна Европа и Североизточната част на Балканския полуостров. Столица гр.София.

Република България е член на Европейския съюз.

Задължения относно процедурата на българската организация акредитирана за сътрудничество при международните осиновявания

1. Асоциацията е длъжна да предостави на осиновяващите подробна информация относно законодателствата, процедурата, необходимите документи и срокове на международното осиновяване, както и за правните последици при пълното осиновяване съобразно действащото международно законодателство и това в Р България и на приемащата държава.


2. Да изготви и подаде молбата на осиновяващите за вписване им в Регистъра по чл.113 ал.1 т.2 от Семейния кодекс на Р България, като приложи и документите, необходими за вписването/социален доклад, удостоверение, че са годни да осиновяват съгласно отечественото им право,удостоверение, че не са лишавани от родителски права, медицински удостоверения, свидетелства за съдимост, удостоверение за граждански брак, договор за посредничество, пълномощно и други/.


3. Да уведоми осиновяващите за вписването им в Регистъра, да ги информира за всеки етап от осиновителната процедура и да им съдейства при изпълнение на задълженията им които са подновяване на проекта им за осиновяване, актуализация на определени документи, заплащане на такси и други с необходимата грижа. 


4. Да информира осиновяващите и им изпрати досието на определеното за тях дете (доклад за детето и снимка в цял ръст), както и допълнителни материали за детето, които да им помогнат при вземане на решение за изразяване на съгласие или отказ от осиновяване на конкретното дете.


5. Да организира и придружи осиновяващите при задължителния 5-дневен контакт с определеното им дете. 


6. Да организира и придружи осиновяващите пред Нотариус за да декларират съгласието си да осиновят определеното им дете и да продължи осиновителната процедура по съдебен ред. 


7. Да входира молбата на осиновяващите пред Централния орган (Министерството на правосъдието) на Р България, ведно с необходимите документи за даване ход на съдебната фаза от осиновителната процедура, включително и съгласието по чл.17 от Хагската конвенцията на приемащата държава. 


8. Да осигури процесуално представителство на осиновяващите пред Софийски градски съд. 


9. Да входира молбата на осиновяващите в Централния орган на Р България заедно с Решението на Софийски градски съд с цел получаване на Удостоверение по чл.23 от Хагската конвенция от Министерството на правосъдието за приключило успешно осиновяване. 


10. Да организира и подаде необходимите документи от името на осиновяващите за изготвяне на акт за раждане и международен паспорт на детето. 


11. Да организира и придружи осиновяващите при извеждане на осиновеното дете от Р България. 


12. Да съдейства и представи в Министерството на правосъдието на Р България в продължение на две години след осиновяването, 6-месечни следосиновителни доклади за адаптацията на осиновеното дете в семейството на осиновителите. 

Свържете се с нас

Намерете ни на картата

Асоциация Виктория © 2022 . Всички права запазени.