“Caring about the happiness of others, we find our own.”
-PLATO
“Caring about the happiness of others, we find our own.”
-PLATO

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στο βορειοανατολικό τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Πρωτεύουσα Σόφια

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΉΣ ΥΙΟΘΕΣΊΑΣ ΠΑΙΔΙΟΎ ΜΕ ΣΥΝΉΘΗ ΤΌΠΟ ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑΣ ΑΠΌ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΝΉΘΗ ΤΌΠΟ ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΣΤΗΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

ΌΡΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΙΟΘΕΤΟΎΝΤΩΝ

Οι όροι οι οποίοι προβλέπονται στον Νόμο 19(1) 95 και λαμβάνονται υπόψη από το Τμήμα Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Κεντρική Αρχή για τις διακρατικές υιοθεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά την έκδοση Βεβαίωσης καταλληλότητας των προσώπων με συνήθη τόπο διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι:

Το πρόσωπο (ένα από τα πρόσωπα) πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή να είχε τη διαμονή στη Δημοκρατία κατά τα αμέσως πριν από την υποβολή της αίτησης υιοθεσίας δυο χρόνια. Η αίτηση για υιοθεσία υποβάλλουν από κοινού οι δύο σύζυγοι, ακόµα κατά προτίµηση και στην περίπτωση που πρόκειται για υιοθεσία φυσικού παιδιού ενός από αυτούς.

Αναφορικά με την ηλικία υπάρχει η απαίτηση το πρόσωπο (ένα από τα πρόσωπα) να έχει συµπληρώσει το 25° έτος της ηλικίας του και το ∆ικαστήριο να κρίνει ότι η υιοθεσία δεν συνεπάγεται κινδύνους για το υιοθετούµενο τέκνο και είναι γενικά προς το συµφέρον του αν ληφθεί υπόψη η διαφορά ηλικίας µεταξύ υιοθετούντος και υιοθετουµένου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ

Άτομα με συνήθη τόπο διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία τα οποία επιθυμούν να υιοθετήσουν τέκνο με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας που αναφέρονται πιο πάνω, πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αίτηση για υιοθεσία.

Το Γραφείο Ευημερίας, αφού διαπιστώσει ότι οι αιτούντες δικαιούνται και είναι κατάλληλοι να υιοθετήσουν, εκδίδει βεβαίωση καταλληλότητας και δηλώνει ότι στο υιοθετούμενο απ’ αυτούς τέκνο θα επιτραπεί να εισέλθει και να διαμένει μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Επίσης, οι λειτουργοί του Γραφείου Ευημερίας καταρτίζουν αιτιολογημένη έκθεση σχετικά με την καταγωγή, την κατάσταση της υγείας τους, την κοινωνική, οικογενειακή, οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των υποψηφίων υιοθετούντων, τα κίνητρά τους για την υιοθεσία, καθώς και σχετικά με την ικανότητά τους να φροντίζουν ένα παιδί. Στην έκθεση δύναται να υποδειχθούν και πρόσθετες εισηγήσεις ενόψει των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των συζύγων και με σκοπό την υποστήριξή τους κατά την επιλογή του κατάλληλου τέκνου.

Ακολούθως το Γραφείο Ευημερίας διαβιβάζει αυτεπάγγελτα την βεβαίωση και την έκθεση στην Κεντρική Αρχή στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ή στον διαπιστευμένο οργανισμό στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ο οποίος υποδείχθηκε από τους υιοθετούντες.

Με βάση αυτά τα δικαιολογητικά, και τα πρόσθετα τέτοιου είδους /πιστοποιητικό από το οποίο να φαίνεται ότι οι υιοθετούντες δεν έχουν στερηθεί από γονικά δικαιώματα, πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου, ιατρικά πιστοποιητικά, πιστοποιητικό πολιτικού γάμου κτλ./ η Κεντρική Αρχή (το Υπουργείο Δικαιοσύνης) της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας καταχωρεί τους υιοθετούντες στο οικείο Μητρώο του και ακολούθως καθορίζει το συγκεκριμένο παιδί, αφού διαβεβαιωθεί ότι το τέκνο αυτό δύναται να υιοθετηθεί και ότι η διακρατική υιοθεσία είναι προς το καλύτερο συμφέρον του και παρέχει την αντίστοιχη έκθεσή της σχετικά με την κατάσταση υγείας του τέκνου, την καταγωγή του και τον τρόπο ζωής του έως τότε.

Στο επόμενο στάδιο γίνεται και η πρόταση συνάντησης μεταξύ των υποψηφίων υιοθετούντων και του υιοθετούμενου. Εφόσον η επαφή των υποψηφίων υιοθετούντων με το τέκνο παρουσιαστεί ως επιτυχής, αμφότερες οι Κεντρικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας συγκατατίθενται για τη συνέχιση της διαδικασία διακρατικής υιοθεσίας.

Οι υιοθετούντες πραγματοποιούν 5-πενθήμερη επαφή με το τέκνο και εάν η επαφή αυτή κριθεί ως επιτυχής, οι εν λόγω δηλώνουν ότι επιθυμούν η διαδικασία υιοθεσίας να συνεχιστεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Η υιοθεσία η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Κεντρική Αρχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ως τελεσμένη σύμφωνα με τη Σύμβαση (άρθρο 23, παρ.1) αναγνωρίζεται αυτοδικαίως στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Εφόσον έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις, το Οικογενειακό δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας εκδίδει διάταγμα για την εγγραφή της απόφασης υιοθεσίας του δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στο Μητρώο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και στα ληξιαρχικά μητρώα. Μετά από τις ρηθείσες εγγραφές το τέκνο αποκτά κυπριακή ιθαγένεια.

Το Γραφείο Ευημερίας υπαγόμενο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας πληροφορεί την Κεντρική Αρχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας μέσω επακόλουθων εκθέσεων σχετικά με την προσαρμογή του τέκνου στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσα σε διάστημα δυο ετών μετά την υιοθεσία.

Υποχρεώσεις του βουλγαρικού οργανισμού που είναι διαπιστευμένος για τη συνεργασία σε διακρατικές υιοθεσίες.

1. Ο Σύνδεσμος υποχρεούται να παράσχει στους υιοθετούντες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τη διαδικασία, τα αναγκαία δικαιολογητικά και τις προθεσμίες της διακρατικής υιοθεσίας, καθώς και πληροφορίες για τις νομικές συνέπειες της πλήρους υιοθεσίας σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή νομοθεσία και με αυτήν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στην αποδέκτρια χώρα.

2. Να συντάξει και να καταθέσει την αίτηση των υιοθετούντων για την εγγραφή τους στο Μητρώο κατά το άρθρο 113, παρ. 1, εδ. 2 εκ του Οικογενειακού Κώδικα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, καθώς και επισυνάψει τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή. 

3. Να ενημερώσει τους υιοθετούντες για την εγγραφή τους στο Μητρώο, να τους πληροφορεί για κάθε στάδιο της διαδικασίας υιοθεσίας και να τους υποστηρίζει κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους οι οποίες είναι – ανανέωση του έργου τους προς υιοθεσία, επικαιροποίηση συγκεκριμένων δικαιολογητικών, καταβολή τελών κτλ. με δέουσα φροντίδα.  

4. Να ενημερώνει τους υιοθετούντες και να τους αποστείλει τον φάκελο του τέκνου το οποίο καθορίσθηκε γ’ αυτούς (έκθεση για το τέκνο και φωτογραφία του πλήρους αναστήματος), καθώς και πρόσθετες πληροφορίες για το τέκνο οι οποίες να τους υποβοηθήσουν στην λήψη της απόφασης περί έκφρασης συναίνεσης ή άρνησης υιοθεσίας συγκεκριμένου τέκνου. 

5. Να διοργανώσει και να συνοδεύσει τους υιοθετούντες κατά την υποχρεωτική 5-πενθήμερη επαφή με το τέκνο που υποδείχθηκε σ’ αυτούς.  

6. Να διοργανώσει και να συνοδεύσει τους υιοθετούντες κατά την επίσκεψη σε Συμβολαιογράφο ώστε να δηλώσουν τη συναίνεσή τους να υιοθετήσουν το υποδεδειγμένο σ’ αυτούς τέκνο και να συνεχισθεί δικαστικώς η διαδικασία υιοθεσίας. 

7. Να καταχωρήσει την αίτηση του υιοθετούντων στην Κεντρική Αρχή (Υπουργείο Δικαιοσύνης) της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έναρξη της δικαστικής φάσης της διαδικασίας υιοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της συναίνεσης της αποδέκτριας χώρας κατά το άρθρο 17 της Σύμβασης της Χάγης. 

8. Να εξασφαλίσει δικονομική εκπροσώπηση των υιοθετούντων ενώπιον του Δικαστηρίου της πόλεως Σόφιας. 

9. Να καταθέσει την αίτηση των υιοθετούντων στην Κεντρική Αρχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας μαζί με την Απόφαση του Δικαστηρίου της πόλεως Σόφιας με σκοπό την λήψη του Πιστοποιητικού κατά το άρθρο 23 της Σύμβασης της Χάγης και το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε πίστωση της επιτυχούς αποπεράτωσης της υιοθεσίας.  

10. Να διοργανώσει και να καταθέσει τα αναγκαία δικαιολογητικά εκ μέρους των υιοθετούντων για την κατάρτιση του πιστοποιητικού γέννησης και του διεθνούς διαβατηρίου του τέκνου.  

11. Να διοργανώσει και να συνοδεύσει τους υιοθετούντες κατά την έξοδο του θετού τέκνου από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. 

12. Να παράσχει συνεργασία και να προσκομίσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας μέσα σε διάστημα δυο ετών μετά την υιοθεσία τα τις επακόλουθες 6-εξαμηνιαίες εκθέσεις περί της προσαρμογής του θετού τέκνου στην οικογένεια των υιοθετούντων.    

Επαφές:

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

Copyright © 2022. Association Victoria. All Rights Reserved.