“Caring about the happiness of others, we find our own.”
-PLATO
“Caring about the happiness of others, we find our own.”
-PLATO

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στο βορειοανατολικό τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Πρωτεύουσα Σόφια

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΉΣ ΥΙΟΘΕΣΊΑΣ ΠΑΙΔΙΟΎ ΜΕ ΣΥΝΉΘΗ ΤΌΠΟ ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑΣ ΑΠΌ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΝΉΘΗ ΤΌΠΟ ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΣΤΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

ΌΡΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΙΟΘΕΤΟΎΝΤΩΝ

Οι όροι της οικείας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη από τις Κοινωνικές υπηρεσίες κατά την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας προς υιοθεσία στα πρόσωπα με συνήθη τόπο διαμονής στην Ελληνική Δημοκρατία, σχετίζονται κυρίως με τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα, την ηλικία, την ηλικιακή διαφορά μεταξύ των υποψηφίων θετών γονιών και του υιοθετούμενου, καθώς και με την ικανότητά τους να είναι γονείς: 

Δεν επιτρέπεται ένα και μόνο πρόσωπο να υιοθετείται ταυτόχρονα από μερικά πρόσωπα, εκτός εάν αυτά δεν είναι σύζυγοι.  

Αναφορικά με τους υιοθετούντες δεν υπάρχει απαίτηση οι εν λόγω να είναι παντρεμένο ζευγάρι. Η υιοθεσία επιτρέπεται και από αδέσμευτο πρόσωπο. Σε περίπτωση υιοθεσίας από τον/την ένα μόνο σύζυγο έπεται να δοθεί συγκατάθεση και από τον/την άλλο σύζυγο (αυτοπροσώπως ή μέσω συμβολαιογραφικά επικυρωμένη δήλωση); 

Οι υποψήφιοι θετοί γονείς πρέπει να είναι ενήλικοι και δικαιοπρακτικά ικανοί. Πρέπει επίσης να έχουν συμπληρώσει 30 έτη και να μην έχουν υπερβεί τα 60 έτη. Εάν είναι παντρεμένο ζευγάρι, τουλάχιστον ο ένας απ’ αυτούς πρέπει να είναι 18 χρόνια αλλά όχι πέραν των 50 ετών μεγαλύτερος από τον υιοθετούμενο. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται σε εκείνον εκ των συζύγων ο/η οποίος/α επιθυμεί να υιοθετήσει παιδί το οποίο υιοθετείται ή έχει ήδη υιοθετηθεί από τον άλλο σύζυγο.  

Εφόσον υιοθετείται παιδί του/της συζύγου, καθώς και εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος κατά την κρίση του δικαστηρίου, επιτρέπεται και μικρότερη διαφορά ηλικίας μεταξύ του υιοθετούντος και του παιδιού, αλλά όχι μικρότερη των 15 ετών.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ

Άτομα με συνήθη τόπο διαμονής στην Ελληνική Δημοκρατία τα οποία επιθυμούν να υιοθετήσουν τέκνο με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας πρέπει να έρθουν σε επαφή με διαπιστευμένο οργανισμό στην εν λόγω χώρα. Αφού διενεργήσει τις αναγκαίες διαβουλεύσεις, ο διαπιστευμένος οργανισμός διαβιβάζει στις Κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Δημοκρατίας αίτημα για τη σύνταξη κοινωνικής έκθεσης σχετικά με τους υποψήφιους θετούς γονείς, καθώς επισυνάπτει και τα αναγκαία δικαιολογητικά (συναφθείσα σύμβαση μεταξύ των υιοθετούντων και του διαπιστευμένου οργανισμού από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, ως επίσης και πληρεξούσιο από τους υιοθετούντες προς τον διαπιστευμένο οργανισμό ώστε ο εν λόγω να τους εκπροσωπεί αναφορικά με τη διαδικασία της διακρατικής υιοθεσίας)

Με βάση το υποβληθέν αίτημα, οι Κοινωνικές υπηρεσίες της αρμόδιας περιφέρειας του τόπου συνήθους διαμονής των προσώπων στην Ελληνική Δημοκρατία διεξάγουν εκτενή έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας συνοψίζονται σε κοινωνική έκθεση.

Κατά την πορεία της έρευνας εξετάζονται όλες οι πτυχές οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημασία για την υιοθεσία. Ειδικότερα, ελέγχονται η καταγωγή, η κατάσταση της υγείας, η κοινωνική, οικογενειακή, οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των υποψηφίων υιοθετούντων, τα κίνητρά τους για την υιοθεσία, καθώς και η ικανότητά τους να φροντίζουν ένα παιδί. Διενεργείται ολοκληρωμένη ανάλυση της καταλληλότητας των προσώπων για την υιοθεσία του παιδιού, σύμφωνα με το άρθρο 4 εκ του Νόμου №2447/1996.

Η προθεσμία για τη σύνταξη της έκθεσης είναι 6 μήνες από τότε που παραλήφθηκε το αίτημα του διαπιστευμένου οργανισμού της Δημοκραίας της Βουλγαρίας. Σε περίπτωση που χρειαστεί, η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί με ακόμα 3 μήνες δυνάμει ειδικής αιτιολογημένης απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 4 του Νόμου 2447/1996

Έπειτα από την έκδοση της έκθεσης και βεβαίωσης καταλληλότητας από την Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών με βάση τα οποία διαπιστώνεται ότι τα πρόσωπα είναι ικανά να υιοθετήσουν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η Αρχή αυτή διαβιβάζει τα αναγκαία δικαιολογητικά στην Κεντρική Αρχή στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ή στο διαπιστευμένο βουλγαρικό οργανισμό ο οποίος έχει επιλεχθεί από τους υιοθετούντες.

Επιπρόσθετα, οι θετοί γονείς πρέπει να εφοδιαστούν με πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, ιατρικά πιστοποιητικά, πιστοποιητικό από το οποίο να φαίνεται ότι δεν έχουν στερηθεί από γονικά δικαιώματα, πιστοποιητικό πολιτικού γάμου και άλλα δικαιολογητικά και τα έγγραφα αυτά πρέπει να τα αποστείλουν στον επιλεχθέντα απ’ αυτούς διαπιστευμένο βουλγαρικό οργανισμό ώστε να εγγραφούν στο Μητρώο που τηρείται στην Κεντρική Αρχή (Υπουργείο Δικαιοσύνης) της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Αφού ολοκληρωθούν οι θεσμοθετημένες διαδικασίες, η Κεντρική Αρχή στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας καθορίζει το προς υιοθεσία τέκνο και απευθύνει πρόταση για την πραγμάτωση συνάντησης με το τέκνο.

Εάν οι υποψήφιοι θετοί γονείς έρθουν σε επιτυχή 5 πενθήμερη επαφή με το τέκνο που τους καθορίσθηκε, οι προαναφερθέντες παρέχουν την έγγραφη συναίνεσή τους για τη συνέχιση της διαδικασίας υιοθεσίας ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Μετά από την αποπεράτωση της δικαστικής διαδικασίας, η Κεντρική Αρχή στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας εκδίδει πιστοποιητικό κατά το άρθρο 23 της Σύμβαση της Χάγης σε πίστωση της επιτυχούς αποπεράτωσης της ολόκληρης διαδικασίας υιοθεσίας και το τέκνο μπορεί να εξέλθει από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας με νέο διαβατήριο και πιστοποιητικό γέννησης.

Το Πρωτοδικείο στην Ελληνική Δημοκρατία, αφού βεβαιωθεί ότι η προς υιοθεσία απόφαση που εκδόθηκε στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεν αντιβαίνει στη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, διενεργεί διαδικασία εκτελεστότητας και ακολούθως εκδίδει διάταγμα για την εγγραφή της απόφασης στα ληξιαρχικά μητρώα.

Βάσει των προαναφερθέντων, οι Κοινωνικές υπηρεσίες προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες ώστε το τέκνο να αποκτήσει το επώνυμο των θετών γονιών και ελληνική ιθαγένεια.

Οι Κοινωνικές υπηρεσίες ευθύνονται για την παρακολούθηση της προσαρμογής του τέκνου εντός τριών ετών από τότε που εγκαταστάθηκε στην οικογένεια του υιοθετούντος/ντων. Οι υπηρεσίες αυτές ευθύνονται και για τη κατάρτιση επακόλουθων εξαμηνιαίων εκθέσεων για το τέκνο μέσα σε δυο έτη μετά την υιοθεσία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης και για την αποστολή αυτών στο διαπιστευμένο οργανισμό στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Υποχρεώσεις του βουλγαρικού οργανισμού που είναι διαπιστευμένος για τη συνεργασία σε διακρατικές υιοθεσίες.

1. Ο Σύνδεσμος υποχρεούται να παράσχει στους υιοθετούντες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τη διαδικασία, τα αναγκαία δικαιολογητικά και τις προθεσμίες της διακρατικής υιοθεσίας, καθώς και πληροφορίες για τις νομικές συνέπειες της πλήρους υιοθεσίας σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή νομοθεσία και με αυτήν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στην αποδέκτρια χώρα.   

2. Να συντάξει και να καταθέσει την αίτηση των υιοθετούντων για την εγγραφή τους στο Μητρώο κατά το άρθρο 113, παρ. 1, εδ. 2 εκ του Οικογενειακού Κώδικα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, καθώς και επισυνάψει τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή.  

3. Να ενημερώσει τους υιοθετούντες για την εγγραφή τους στο Μητρώο, να τους πληροφορεί για κάθε στάδιο της διαδικασίας υιοθεσίας και να τους υποστηρίζει κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους οι οποίες είναι  ανανέωση του έργου τους προς υιοθεσία, επικαιροποίηση συγκεκριμένων δικαιολογητικών, καταβολή τελών κτλ. με δέουσα φροντίδα.  

4. Να ενημερώνει τους υιοθετούντες και να τους αποστείλει τον φάκελο του τέκνου το οποίο καθορίσθηκε γ’ αυτούς (έκθεση για το τέκνο και φωτογραφία του πλήρους αναστήματος), καθώς και πρόσθετες πληροφορίες για το τέκνο οι οποίες να τους υποβοηθήσουν στην λήψη της απόφασης περί έκφρασης συναίνεσης ή άρνησης υιοθεσίας συγκεκριμένου τέκνου. 

5. Να διοργανώσει και να συνοδεύσει τους υιοθετούντες κατά την υποχρεωτική 5-πενθήμερη επαφή με το τέκνο που υποδείχθηκε σ’ αυτούς

6. Να διοργανώσει και να συνοδεύσει τους υιοθετούντες κατά την επίσκεψη σε Συμβολαιογράφο ώστε να δηλώσουν τη συναίνεσή τους να υιοθετήσουν το υποδεδειγμένο σ’ αυτούς τέκνο και να συνεχισθεί δικαστικώς η διαδικασία υιοθεσίας. 

7. Να καταχωρήσει την αίτηση του υιοθετούντων στην Κεντρική Αρχή (Υπουργείο Δικαιοσύνης) της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έναρξη της δικαστικής φάσης της διαδικασίας υιοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της συναίνεσης της αποδέκτριας χώρας κατά το άρθρο 17 της Σύμβασης της Χάγης. 

8. Να εξασφαλίσει δικονομική εκπροσώπηση των υιοθετούντων ενώπιον του Δικαστηρίου της πόλεως Σόφιας. 

9. Να καταθέσει την αίτηση των υιοθετούντων στην Κεντρική Αρχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας μαζί με την Απόφαση του Δικαστηρίου της πόλεως Σόφιας με σκοπό την λήψη του Πιστοποιητικού κατά το άρθρο 23 της Σύμβασης της Χάγης και το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε πίστωση της επιτυχούς αποπεράτωσης της υιοθεσίας.  

10. Να διοργανώσει και να καταθέσει τα αναγκαία δικαιολογητικά εκ μέρους των υιοθετούντων για την κατάρτιση του πιστοποιητικού γέννησης και του διεθνούς διαβατηρίου του τέκνου.  

11. Να διοργανώσει και να συνοδεύσει τους υιοθετούντες κατά την έξοδο του θετού τέκνου από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.  

12. Να παράσχει συνεργασία και να προσκομίσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας μέσα σε διάστημα δυο ετών μετά την υιοθεσία τα τις επακόλουθες 6-εξαμηνιαίες εκθέσεις περί της προσαρμογής του θετού τέκνου στην οικογένεια των υιοθετούντων.   

Επαφές:

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

Copyright © 2022. Association Victoria. All Rights Reserved.