"Грижейки се за щастието на другите,
ние намираме своето."
-ПЛАТОН
"Грижейки се за щастието на другите,
ние намираме своето."
-ПЛАТОН

Република България е разположена в Югоизточна Европа и Североизточната част на Балканския полуостров. Столица гр.София.

Република България е член на Европейския съюз.

Кои сме ние

Сдружение „Асоциация „Виктория” е регистрирано, като организация с нестопанска цел в обществена полза в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Република България, с ЕИК 131086322, с основна цел посредничество при международни осиновявания.

Стартирахме дейността си през 2005г. Акредитирани сме от Централния орган на Р България, Министерството на правосъдието, да съдействаме при международни осиновявания на лица с обичайно местопребиваване в Република Гърция и Република Кипър на деца с обичайно местопребиваване в Република България и осъществяваме дейността си, чрез Разрешение №182/05.05.2020г. със срок на действие 05.05.2025г., издадено от Министерството на правосъдието в страната ни.

Eкипът ни се състои от професионалисти от различни области включително юристи, психолози, лекари.

Мисията ни е да намерим дом на повече изоставени деца и да съдействаме с необходимата грижа на осиновителите им да намерят пътя към тях.

Свържете се с нас

Намерете ни на картата

Асоциация Виктория © 2024. Всички права запазени.